• UMEV02

    UMEV02

    UMEV01 ба UMEV02 нь LCD мэдрэгчтэй өнгөт дэлгэцээр тоноглогдсон хяналт, хяналтын хэсэг бөгөөд EV цэнэглэгчид зориулагдсан хэрэглэгчийн ээлтэй харилцан интерфэйстэй. Энэ нь BMS-тэй холбогддог бөгөөд цэнэглэх процессыг дуусгахын тулд цэнэглэх модулийг удирддаг бөгөөд төлбөр тооцоо, карт унших, сүлжээ, өгөгдөл бүртгэх, алсын удирдлага, алдааны дохиолол, лавлагаа гэх мэт янз бүрийн функцуудтай.