• UBC 75010 V2G

    UBC 75010 V2G

    UBC75010 хоёр чиглэлтэй V2G цэнэглэгч овоолго нь цахилгаан суудлын тээврийн хэрэгсэл болон цахилгаан сүлжээг цэнэглэх, эрчим хүчний эргэх холбоонд өргөн хэрэглэгддэг.Үүний хэрэглээний ач холбогдол нь цахилгаан суудлын автомашины өдөр тутмын цэнэглэлтийг хангах, цахилгаан тээврийн хэрэгслийн батерейны эрчим хүч хадгалах нэгжийн үүргийг үр дүнтэй гүйцэтгэх, цахилгаан сүлжээг эмх цэгцтэй цэнэглэх, эрчим хүчний хэрэглээний талбарыг удирдах, микро сүлжээ, эрчим хүчний интернетийн нэгдсэн үнэ цэнийг хэрэгжүүлэхэд оршино.