НДАНЕВ: Улсын хэмжээнд шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн хандалтын хуримтлагдсан мэдээллийн дүн шинжилгээ

2018 оны 6-р сарын 30-нд New Energy Vehicles-ийн National Big Data Alliance (NDANEV) -ийн албан ёсны вэбсайт 5-р сард шинэ эх үүсвэрийн нэвтрэх хэмжээтэй холбоотой мэдээллийн статистик, дүн шинжилгээг гаргажээ. Мэдээллийн мэдээлэлд үндэслэн энэхүү баримт бичиг нь 2017 оны 1-р сараас 2018 оны 5-р сар хүртэлх Хятад дахь шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн хандалтын нийлбэр зэрэглэлд системтэй дүн шинжилгээ хийв.

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


Бичлэгийн цаг: 7-р сарын 20-2020