Эерэг ба сөрөг DC-г хэрхэн ялгах вэ

Дэлхийн автомашины үйлдвэрлэл ногоон өөрчлөлтийг хурдасгаж, шинэ эрчим хүчний борлуулалтын урвуу өсөлтийг бий болгож байна

1. Бид эерэг ба сөрөг электродын өвөрмөц ялгаатай шинж тэмдгүүдийн дагуу ялгаж чадна.Хэвийн нөхцөлд шууд гүйдлийн эерэг ба сөрөг электродын шинж тэмдгүүд нь өвөрмөц шинж чанартай байдаг.Эерэг тэмдэг нь илүү тод илэрдэг бол сөрөг тэмдэг нь ерөнхийдөө тэгш байдаг.Энэ хоёрыг ялгахад тун амархан.
2. Бид мөн тодорхой өнгөөр ​​ялгаж чадна.Өдөр тутмын ажилд тогтмол гүйдлийн эерэг туйлыг улаанаар, сөрөг туйлыг хараар тэмдэглэдэг тул улаан бол эерэг туйл, хар бол сөрөг туйл гэдгийг санах хэрэгтэй. ялгах.

3. Хэрэв бид тодорхой бус ижил өнгийн эерэг ба сөрөг туйлуудтай тулгарвал тэдгээрийг тогтмол гүйдлийн заагчийн хазайлтын зөрүүгээр ялгах хэрэгтэй.Бид тогтмол гүйдлийн тоолуурыг тогтоосон эерэг ба сөрөг туйлуудтай холбодог.Тогтмол гүйдлийн тоолуурын заагч хазайсныг харахад энэ нь эерэг туйл, үлдсэн хэсэг нь сөрөг туйл юм.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 6-р сарын 30-ны хооронд