• UR75020-AD

    UR75020-AD

    15KW AC&DC хоёр оролттой модуль цувралыг гурван фазын хувьсах гүйдлийн оролт, тогтмол гүйдлийн оролт ба нэг фазын хувьсах гүйдлийн оролтод ашиглаж болно. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь зөөврийн цэнэглэх станц, эрчим хүч хадгалах болон цахилгаан энерги хадгалах автомашин болон бусад бүтээгдэхүүнд тохиромжтой.
  • UR50030-AD

    UR50030-AD

    15KW AC&DC хоёр оролттой модуль цувралыг гурван фазын хувьсах гүйдлийн оролт, тогтмол гүйдлийн оролт ба нэг фазын хувьсах гүйдлийн оролтод ашиглаж болно. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь зөөврийн цэнэглэх станц, эрчим хүч хадгалах болон цахилгаан энерги хадгалах автомашин болон бусад бүтээгдэхүүнд тохиромжтой.