• UR75020-AD

    UR75020-AD

    15 кВт хүчин чадалтай AC&DC хос оролтын модулийг гурван фазын хувьсах гүйдлийн оролт, тогтмол гүйдлийн оролт, нэг фазын хувьсах гүйдлийн оролтод ашиглаж болно.Энэхүү бүтээгдэхүүн нь зөөврийн цэнэглэх станц, эрчим хүч хадгалах, цахилгаан эрчим хүч хадгалах машин болон бусад бүтээгдэхүүнүүдэд тохиромжтой.
  • UR50030-AD

    UR50030-AD

    15 кВт хүчин чадалтай AC&DC хос оролтын модулийг гурван фазын хувьсах гүйдлийн оролт, тогтмол гүйдлийн оролт, нэг фазын хувьсах гүйдлийн оролтод ашиглаж болно.Энэхүү бүтээгдэхүүн нь зөөврийн цэнэглэх станц, эрчим хүч хадгалах, цахилгаан эрчим хүч хадгалах машин болон бусад бүтээгдэхүүнүүдэд тохиромжтой.